28 Aralık 2020 Pazartesi

Başkaldırı ve Roman- Semih Gümüş


Adalet Ağaoğlu’nun “Hayır...” adlı düşünce romanı üzerine bir analiz kitabı...

Bunalım dönemlerinin acısını yaşayanlar tarih boyunca tükenmemiştir. Aydınlar bunalım dönemlerinin acılarını çoğunlukla umutsuz başkaldırılara dönüştürmüşlerdir...

Bireyin kendini nesnelleştirmesinin köktenci çıkışıdır, intihar. Uyumsuz insan, bireysel başkaldırının derkenarı, bireyliğin siyasası...

Başkaldıran insanın bütüncül bir kişiliği olduğunu söyler Albert Camus... Adalet Ağaoğlu’nun “Hayır” romanı için bir anahtar yerine geçebilir Camus’nün bu düşüncesi. Edebiyatımızda özbenimizi sorgulayan Tutunamayanlar’ın Turgut Özben’i, Yusuf Atılgan’ın Zebercet’i öz benliklerindeki üst insan arayışını bitiremezler. Hayır romanının kahramanı Aysel, hiçleşmenin kıyısına gelmiştir. Yaşadığı dünyayla uyumsuz bir ilişki içinde ya da sonu gelmeyecek bir kopukluk halindedir. Bir yaratıcı okuma serüveni olan Başkaldırı ve Roman intiharın çapraşık izinde yürüyor ve bu durumu farklı bakış açılarıyla sorguluyor. Bu romanın çizgisel değil örül anlatı motiflerine, alt anlatım düzlemlerine, dil yapısına etkili bir mercek uzatıyor...

4 yorum: